Leden 2014

VĚDECKÁ KONFERENCE

20. ledna 2014 v 15:28 | Bylinka |  ● Za neznámými krásami
Nestává se každý den, aby se člověku naskytla příležitost, která se prostě neodmítá! A zrovna já jsem měla na začátku zimního semestru ono štěstí, když jsem se na univerzitě upsala sympaticky vzhlížejícímu projektu, který sice znamenal hodně času, úsilí a energie, nakonec však předčil všechna má očekávání! Ale začněme hezky od začátku :)


To jsem si tak jednou říkala, že by bylo fajn být trochu akčnější, aby za dva roky, až se budu ucházet o nějaké to zaměstnání, bylo co psát do životopisu. A v tu chvíli se naskytla příležitost jet se dvěma staršími studentkami na mezinárodní vědeckou konferenci do Německa. Šlo o to, aby někdo oběma studentkám přeložil jejich příspěvky do angličtiny a následně je za ně na konferenci i anglicky odprezentoval. Samozřejmě, že za to škola nabídla nějakou tu odměnu a ne jen tak ledajakou - sympatické stipendium a proplacené veškeré výdaje na cestu - jak letenky, ubytování, tak i stravu. A tak jsem tedy kývla :-)